Användarvillkor

ALLMÄNT

PVB-HANDELSBOLAG  (969795-8586) ingår endast avtal med myndig (18 år) person.

Är man minderårig krävs målsmans tillstånd.

Avtal ingås när du väljer att skicka beställning i kassan.

I priserna ingår moms med 25%.

Vi förbehåller oss rätten att vid uppenbara felaktigheter , t.ex. pris eller tryckfel att korrigera felet i efterhand. Om du inte är nöjd med vår korrigering får du självklart avboka din order utan kostnad. Vi förbehåller oss även rätten att inte genomföra en beställning om t.ex. varan är slut i lager eller vid tekniska problem.

Om du vill korrigera din beställning efter order kan vi endast göra detta innan din beställning har lämnat vårt lager.

Alla varor förblir PVB HB:s egendom till dess full betalning kommit bolaget tillhanda.

PVB-HB förbehåller sig rätten att häva ett köp om bedrägeri misstänks.

ÅNGERRÄTT

Du har full ångerrätt (retur och bytesrätt) inom 14 dagar från det att du mottagit varan vid oöppnad förpackning.
Ångerrätten kan nyttjas förutsatt att varan returneras tillsammans med de etiketter och originalförpackning som följer med varan.

Returer

Du kan returnera dina varor till PVB-HB så länge varan är oanvänd.

Vid felexpedition kan du välja mellan att få en ny vara eller full återbetalning.

Alla varor som skickas tillbaka, måste vara noggrant emballerade, för att undvika skada på varan. Det är du som kund som står för transportrisken tillbaka till PVB HB.

Reklamation

Om du reklamerar din vara på grund av en skada eller felproduktion kommer vi att göra en manuell bedömning och eventuell begära in produkten om så behövs.

Första åtagandet vid en reklamation är att åtgärda felet. Om detta inte går och reklamationen blir godkänd kommer vi att ersätta dig med en ny produkt.

Om vi inte har möjlighet att ersätta dig med en likadan vara har du rätt att häva köpet och få pengarna återbetalda.

Återbetalning sker normalt inom 14 dagar från det att vi mottagit och godkänt din retur. Vi kan endast utföra återbetalning på samma sätt och till samma konto som användes vid köptillfället.

Returadress för ångerrätt och reklamation:

PVB HB
Fajansvägen 153
238 42 Malmö

Kontaktuppgifter för ångerrätt och reklamation:

E-mail: info@pvbgaming.com

SÄKERHET

I samband med din registrering och beställning godkänner du enl lag att vi lagrar och använder dina uppgifter i vår verksamhet för att fullfölja våra åtagande gentemot dig. PVB HB  skyddar dina personuppgifter enl personuppgiftslagen . Du har alltid rätt att se dina personuppgifter som finns registrerade hos oss. Om de är felaktiga eller ofullständiga har du rätt att få uppgifterna rättade eller raderade. PVB HB använder krypterad dataöverföring . Betalnings- och personuppgifter sker genom säkra sidor på nätet.

SORTIMENT

PVB-HB reserverar sig för förändringar i sortimentet och har rätt att ta bort varor ur sortimentet innan ett köp har gått igenom.

Vi reserverar oss för eventuell slutförsäljning av varor i sortimentet.

PVB-HB reserverar sig för eventuella tryckfel i texter på denna webbsida.

Vi ger heller ingen garanti att alla bilder exakt återger produkternas verkliga utseende. PVB-HB förbehåller sig rätten att justera priser och eventuella prisfel.

FORCE MAJEURE

PVB-HB är befriat från påföljd för underlåtenhet att fullgöra viss förpliktelse enl detta avtal, om underlåtenheten har sin grund i befriande omständighet enl nedan och omständigheten förhindrar , försvårar eller försenar fullgörandet. Såsom befriande omständighet skall anses bl.a myndighets åtgärd eller underlåtenhet , nytillkommen eller ändrad lagstiftning, konflikt på arbetsmarknaden , blockad , brand , översvämning, sabotage olyckshändelse av större omfattning eller annan typ naturkatastrof. I force majeure ingår myndighetsbeslut som påverkar marknad och produkter negativt , t.ex. restriktioner i indikation , varningstexter , försäljningsförbud etc, onormal nedgång i marknaden samt om bolaget utsätts för kriminell aktivitet som påverkar verksamheten.

TVIST

Klagomål eller synpunkter avseende PVB-HB:s tjänster eller produkter bör meddelas till PVB-HB:s kundservice via e-mail info@pvbgamin.com

Om du inte är nöjd med vår hantering av ditt ärende är du välkommen att vända dig till din lokala konsumentvägledare eller Allmänna reklamationsnämnden (ARN). 

Vi följer alltid ARN:s rekommendationer.

Dataskyddspolicy

Vi följer den nya EU-förordningen General Data Protection Regulation (GDPR). GDPR är ett bindande juridiskt verktyg som syftar till att skydda individers rättigheter med hänsyn till deras personliga data och träder i kraft den 25 maj 2018. GDPR skyddar alla EU medborgares personuppgifter. Några av rättigheterna innebär att de registrerade personerna ska få information om när och hur deras personuppgifter behandlas och ha kontroll över sina egna uppgifter. Registrerade har också rätt att i vissa fall få sina uppgifter rättade, raderade eller blockerade, eller att få ut eller flytta sina uppgifter.

Vi är personuppgiftsansvariga för de uppgifter vi hanterar om dig som kund och besökare.

Vi registrerar och hanterar personuppgifter i de fall då det krävs för att vi ska kunna leverera en fungerande tjänst och bra upplevelse till dig, eller för att behandla beställningar, fullgöra avtal och skyldigheter enligt lag.

När du lägger din beställning eller registrerar ett konto hos oss uppger du dina personuppgifter (exempelvis namn, e-post, telefon och adress). I samband med din registrering och beställning godkänner du att vi lagrar och använder dina uppgifter i vår verksamhet för att fullfölja avtalet gentemot dig. Vi lagrar även automatisk information som IP-adress och uppgift om webbläsare för varje besök och händelse på vår hemsida. Vi låter även tredjepartsleverantörer samla statistik i samband med att du surfar på vår hemsida. Information om din betalning lagras hos våra leverantörer av säkra betalningslösningar.

När du kontaktar oss sparas de personuppgifter du själv anger. Detta inkluderar all information i e-postmeddelandet eller kontaktformuläret. Vi sparar informationen för att kunna ge dig en bra och trevlig supporttjänst vid framtida kontakttillfällen.

Du har enligt GDPR rätt att få den information som vi har registrerat om dig. Om den är felaktig, ofullständig eller irrelevant kan du begära att informationen ska rättas eller tas bort. Kontakta oss i så fall via e-post.

Om du vill framföra klagomål som rör vår hantering av personuppgifter är Datainspektionen den tillsynsmyndighet du ska vända dig till.